• 8.11 Policy för delegeringsbeslut
Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt och reellt
kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell, men
har reell kompetens för uppgiften. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att
denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Rutinen fungerar som en checklista och hjälper utfärdare
och mottagare av delegeringsbeslut säkerställa att kraven i de fyra olika lagrum som reglerad detta är uppfyllda.

Skriv en recension

Logga in or Registera dig för att ge omdöme

8.11 Policy för delegeringsbeslut

  • Tillverkare: Kvalprak
  • Artikelnummer: kvalprak-kli-11
  • Tillgänglighet: I lager
  • 400 kr