9. Ledningssystemet övergripande

9.1 Dokumentstyrning

9.1 Dokumentstyrning

Beskriver reglerna för dokumenten i ledningssystemet. När och hur skall godkännande ske? Hur fungera..

400 kr

9.2 Internrevision

9.2 Internrevision

För att ett ledningssystem skall vara levande krävs att man regelbundet kontrollerar efterlevnad och..

400 kr

9.3 Krisplan

9.3 Krisplan

Direkta åtgärder att vidta vid olika typer av krislägen. Även checklista för att se till att man har..

400 kr

9.4 Kvalitetspolicy

9.4 Kvalitetspolicy

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är ledningens grundsyn på kvalitet, patienter och personal. Dett..

400 kr

9.5 Dokumentation av ledningssystemet

9.5 Dokumentation av ledningssystemet

Vem skriver vad i systemet? Hur sker kontrollen av att vi har rätt dokument för vår storlek ochverks..

400 kr

9.6 Ledningsgruppens arbetsordning

9.6 Ledningsgruppens arbetsordning

Ledningssystemet är ledningens verktyg för att uppnå en effektivt fungerande organisation.Ledningsgr..

400 kr

Visar 1 till 6 av 6 (1 Sidor)