8. Kliniska rutiner

8.01 Förslag till hygienrutin

8.01 Förslag till hygienrutin

Rutinen beskriver verksamhetens åtgärder för att efter den verksamhet man driver säkerställa efte..

400 kr

8.02 Desinfektion och hantering av sterilgods

8.02 Desinfektion och hantering av sterilgods

De senaste åren har kraven på detta område skärpts både från tillsynsmyndigheten och dessutom mer..

400 kr

8.03 Städplan

8.03 Städplan

Städning av vårdlokaler har specifika krav. Vi har beskrivet dessa och hur man gör en plan för de..

400 kr

8.04 Underlag för rutin för journalskrivning

8.04 Underlag för rutin för journalskrivning

Journalen är en nyckelfunktion i modern sjukvård. Den säkerställer att diagnoser, behandlingar, ..

400 kr

8.05 Underlag för rutin för journalrekvisition

8.05 Underlag för rutin för journalrekvisition

Många krav ställs enlig patientdatalagen för utlämnade av journal både till patient, försäkringsb..

400 kr

8.06 Rutin för loggkontoll av journalsystem

8.06 Rutin för loggkontoll av journalsystem

Enligt patientdatalagen skall loggarna i journalsystemet regelbundet granskas och granskningen sk..

400 kr

8.07 Rutin för förskrivning av läkemedel

8.07 Rutin för förskrivning av läkemedel

Varje förskrivare måste enligt lag ha en rutin som beskriver hur mottagningen hanterar och följer..

400 kr

8.08 Underlag till rutin för läkemedelshantering

8.08 Underlag till rutin för läkemedelshantering

Beskriver rutiner för administrering, förvaring och återanskaffning av läkemedel på mottagningen...

400 kr

8.09 Underlag till rutin för hantering av remisser

8.09 Underlag till rutin för hantering av remisser

Remisser har en central funktion inom hälso- och sjukvården. Effektiva och säkra rutiner för ..

400 kr

8.10 Förslag till mål och rutiner för sjukskrivningar

8.10 Förslag till mål och rutiner för sjukskrivningar

I avtal med vissa landsting ställs krav på att man har en rutin och att man har mål för sjukskriv..

400 kr

8.11 Policy för delegeringsbeslut

8.11 Policy för delegeringsbeslut

Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt och r..

400 kr

8.12 Förslag till akutväska

8.12 Förslag till akutväska

I denna mall ger vi förslag till innehåll i en akutväska och så kallad profylaxbricka. När dessa ..

400 kr

Visar 1 till 12 av 12 (1 Sidor)