6. Patientkontakt

6.01 Förslag till bemötandepolicy

6.01 Förslag till bemötandepolicy

Tar upp de basala krav på bemötande som ställs från myndigheter och huvudmän. ..

400 kr

6.02.1 Rutin för anmälan till Socialtjänsten vid oro för barn och unga

6.02.1 Rutin för anmälan till Socialtjänsten vid oro för barn och unga

Beskriver anmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 § SoL (2001:453)"Anmälningsskyldighet för ..

400 kr

6.02.2 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

6.02.2 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

Används för att förenkla anmälan enligt 14 kap 1 § SoL oh för att säkerställa att anmälan omfattar d..

400 kr

6.03 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

6.03 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

Används för att förenkla anmälan enligt 14 kap 1 § SoL oh för att säkerställa att anmälan omfatta..

400 kr

6.04 Underlag till rutin för hantering av papperslösas rätt till vård

6.04 Underlag till rutin för hantering av papperslösas rätt till vård

Sedan 1 juli 2013 finns en lag som ger papperslösa immigranter rätt till sjukvård. I lagen st..

400 kr

6.05 Rutiner för anmälan till Polismyndigheten

6.05 Rutiner för anmälan till Polismyndigheten

Enligt 6 kap 6§ Vapenlagen(1996:67) är läkare skyldiga att anmäla persons olämplighet att inneha ..

400 kr

6.06 Rutiner för anmälan till Transportstyrelsen

6.06 Rutiner för anmälan till Transportstyrelsen

Läkare har långtgående skyldigheter att anmäla personers olämplighet av medicinska skäl enligt 10..

400 kr

6.07 Rutiner för anmälan vid missbruk

6.07 Rutiner för anmälan vid missbruk

När man konstaterat att patient har missbruk som ej kan behandlas inom er verksamhet baserat på ..

400 kr

6.08 Rutin för anmälan av smitta

6.08 Rutin för anmälan av smitta

Rutinen beskriver mottagningens handläggning för att säkerställa efterlevnad av kraven på läkare ..

400 kr

Visar 1 till 9 av 9 (1 Sidor)