5. Avvikelser och risker

5.1 Förslag till policy för avvikelsehantering

5.1 Förslag till policy för avvikelsehantering

Policyn är det övergripande styrdokumentet för hantering av risker och avvikelser. ..

400 kr

5.2 Underlag till rutin för risk- och avvikelsehantering

5.2 Underlag till rutin för risk- och avvikelsehantering

Rutinen bryter ner policyn till de konkreta åtgärder som utförs i verksamheten för att hantera ri..

400 kr

5.3 Rutin för riskanalys

5.3 Rutin för riskanalys

Rutinen för riskanalys beskriver när riskbedömning skall göras, vem som bär ansvaret och vilka me..

400 kr

5.4 Mall för riskbedömning

5.4 Mall för riskbedömning

Mallen är utformad för att systematiskt identifiera och värdera risker i verksamheten på det sätt..

400 kr

5.5 Enkel händelseanalys

5.5 Enkel händelseanalys

När IVO granskar ärenden efter anmälan är en återkommande kritik mot vården att man brister i sin..

400 kr

Visar 1 till 5 av 5 (1 Sidor)