Dokument

Inspirationsdokument för privata vårdföretag. Se dokumenten som en vägledning i att ta fram ett eget styrdokument som helt är anpassat till er verksamhet.

Förfina sökningen

8.06 Rutin för loggkontoll av journalsystem

8.06 Rutin för loggkontoll av journalsystem

Enligt patientdatalagen skall loggarna i journalsystemet regelbundet granskas och granskningen sk..

400 kr

8.07 Rutin för förskrivning av läkemedel

8.07 Rutin för förskrivning av läkemedel

Varje förskrivare måste enligt lag ha en rutin som beskriver hur mottagningen hanterar och följer..

400 kr

8.08 Underlag till rutin för läkemedelshantering

8.08 Underlag till rutin för läkemedelshantering

Beskriver rutiner för administrering, förvaring och återanskaffning av läkemedel på mottagningen...

400 kr

8.09 Underlag till rutin för hantering av remisser

8.09 Underlag till rutin för hantering av remisser

Remisser har en central funktion inom hälso- och sjukvården. Effektiva och säkra rutiner för ..

400 kr

8.10 Förslag till mål och rutiner för sjukskrivningar

8.10 Förslag till mål och rutiner för sjukskrivningar

I avtal med vissa landsting ställs krav på att man har en rutin och att man har mål för sjukskriv..

400 kr

8.11 Policy för delegeringsbeslut

8.11 Policy för delegeringsbeslut

Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt och r..

400 kr

8.12 Förslag till akutväska

8.12 Förslag till akutväska

I denna mall ger vi förslag till innehåll i en akutväska och så kallad profylaxbricka. När dessa ..

400 kr

9.1 Dokumentstyrning

9.1 Dokumentstyrning

Beskriver reglerna för dokumenten i ledningssystemet. När och hur skall godkännande ske? Hur fungera..

400 kr

9.2 Internrevision

9.2 Internrevision

För att ett ledningssystem skall vara levande krävs att man regelbundet kontrollerar efterlevnad och..

400 kr

9.3 Krisplan

9.3 Krisplan

Direkta åtgärder att vidta vid olika typer av krislägen. Även checklista för att se till att man har..

400 kr

9.4 Kvalitetspolicy

9.4 Kvalitetspolicy

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är ledningens grundsyn på kvalitet, patienter och personal. Dett..

400 kr

9.5 Dokumentation av ledningssystemet

9.5 Dokumentation av ledningssystemet

Vem skriver vad i systemet? Hur sker kontrollen av att vi har rätt dokument för vår storlek ochverks..

400 kr

9.6 Ledningsgruppens arbetsordning

9.6 Ledningsgruppens arbetsordning

Ledningssystemet är ledningens verktyg för att uppnå en effektivt fungerande organisation.Ledningsgr..

400 kr

Hela dokumentbanken

Hela dokumentbanken

Som medlem i Kvalprak AB har du rätt att köpa hela dokumentbanken (53 dokument) till 50% rabatt...

10 600 kr 21 200 kr

Visar 41 till 54 av 54 (3 Sidor)